Edit Content

Gate 27, farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinlerarası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programıdır.

Didem Pekün

Ayvalık, August 2021

In her work Didem Pekün (1978, Istanbul) combines research and practice. In her essay films, she addresess how violence and displacement define and destroy life. Her documentaries and video installations have been shown internationally and received different awards. She is a founding member of Center for Spatial Justice (MAD). She holds a BA in Music from SOAS, an MA in Documentary from Goldsmiths, and a practice-based PhD in Visual Cultures from Goldsmiths, University of London.

After being a faculty member at Koç University, a Research Fellow at Visual Cultures, Goldsmiths, a Joint Fellow at Institute for Advanced Studies & Visual Studies Platform at CEU, Budapest, she is currently a fellow at Graduate School at Universität der Künste Berlin.

She loves cats, very dark chocolate, and Istanbul.

www.didempekun.com

Didem Pekün

Ayvalık, Ağustos 2021

Didem Pekün (1978, Istanbul), çalışmalarında araştırma ve uygulamayı bir araya getiriyor. Deneme filmlerinde, şiddetin ve yer değiştirmenin yaşamı nasıl tanımlayıp yok ettiğini ele alıyor. Belgeselleri ve video enstalasyonları uluslararası alanda farklı ödüller almıştır. SOAS Üniversitesi’nde müzik lisansı yaptıktan sonra, Goldsmiths üniversitesinde belgesel üzerine yüksek lisans ve görsel kültür alanında uygulamaya dayalı doktora eğitimi alan Pekün, Mekanda Adalet Derneği (MAD)’ın kurucu üyelerindendir.

Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Goldsmiths’te Görsel Kültürler Araştırma Görevlisi ve Budapeşte Orta Avrupa Üniversitesi’de İleri Araştırmalar Enstitüsü ve Görsel Çalışmalar Platformu’nda Ortak Araştırma Görevlisi olarak görev almıştır. Pekün, şu anda Universität der Künste Berlin’de öğretim üyesidir.

www.didempekun.com